Dil Seçiniz

Nevşehir Ucuz Uçak Bileti

Nevşehir Uçak Bileti ile kapadokya, ürgün, göreme bir uçak bileti uzaklıkta. Nevşehir uçak bileti en uygun fiyatlarla ucakbileti.com.tr 'de.

Bazı İllerimizde Hava Durumu

  NEVŞEHİR / NENASSA

  Kapadokya yöresi bugün Nevşehir ili sınırları içersinde yer almaktadır. Kentin güneyinde yüksekçe bir tepe üzerinde, önceleri akropol kale olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. Kentin adı iskit/Khatti dilinde “Nenassa” olup “Ana Tanrıçanın Yeni
  Hisarı” anlamındadır. Nitekim, kalekent Hitit döneminde Muşkara ve sonra da Soanda olarak isimlendirilmiş, Osmanlılar Dönemi’nde ise yeni şehir anlamında, Nevşehir olarak adlandırılmıştır. Kentte diğer önemli eser 1726 yılında ibrahim Paşa tarafından yaptırılan, Kurşunlu Cami Medrese ve Külliyesi’dir. il sınırlarının kuzeyinde bulunan Hacıbektaş ilçesi, Türklerin Orta Asya’daki ünlü din adamı ve düşünürü, Yesevi’nin Alperenlerinden olan, Hacıbektaşi Veli’nin kurduğu bir yerdir. Buradaki Hacı Bektaşi Dergahı ve Külliyesi, 23
  kısımdan oluşmakta ve içinde Hacı Bektaş’ın türbesi bulunmaktadır.Hacı Bektaş’ın en önemli sözü “Eline, beline ve diline sahip ol”dur. Yörede çıkan arkeolojik eserler ve toplanan etnografik malzemeler şehir merkezindeki Nevşehir Müzesi’nde sergilenmektedir.

  Neleri ünlüdür : Hacı Bektaşı Veli, testi kebabı, kovunu, patatesi, üzümü ve şarapları ile meşhurdur.

  ÜRGÜP / ARAKOPEA

  Nevşehir il merkezinin 20 km doğusunda yer almaktadır.Kentin adı iskit/Khatti dilinde “Baş Sunak Yeri” anlamındaki “Arakopea”dır. Nitekim, Tomisos ve Damsa Çayı vadisindeki dik kayalığa oyulmuş evlerden oluşan yerleşim Selçuklu Türkleri döneminde Baş Hisar olarak isimlendirilmiştir.Yöredeki vadi yamaçlarında yağmur sularının ve rüzgarın aşındırması sonucu oluşan Peribacaları ile kayalara oyulma evler ilginç görüntüler oluşturmaktadır. Bugün turistik konaklama tesisleri, üzüm bağları ve şaraplarıyla turizmin
  hizmetindedir. Ürgüp yakınında kale şeklinde, beyaz tüf ve üzerinde yüzlerce kaya oyma barınağın görüldüğü, Ortahisar Kalesi bulunmaktadır.

  Neleri ünlüdür : Tüf kayalar içerisine oyulmuş restoran ve gazinoları ile meşhurdur.

  GÖREME / KOURAMA

  Nevşehir yerleşim biriminin doğusunda yer almaktadır. Kentin adı iskit/ Khatti dilinde “Kourama”olup, “Ana Tanrıça Halkının Yeri” anlamındadır. Göreme yerleşim biriminin yakınında beyaz tüften oluşmuş, piramit şekilli ve üzerinde yüzlerce kaya oyma ev ve barınma yerinin görüldüğü ovaya hakim durumda Uçhisar Kalesi yer almaktadır. Uçhisar Kalesi görünümü itibarıyla, bir güvercin yuvası şeklindedir. Yöredeki Göreme yerleşiminin doğu tarafında bulunan kaya oyma kiliseler bölgesi Göreme Açık Hava Müzesi olarak adlandırılmaktadır. Açık Hava Müzesi’nin ilk girişinde beşik tonozlu, dikdörtgen salonlu, 3 apsisli ve duvarlarında figür ve
  resimler görülen St. Basil Kilisesi bulunmaktadır. Göreme Açık hava Müzesi’nde bulunan Elmalı Kilise adını bulunduğu elma bahçesinden almaktadır. içinde isa, Meryem Ana, Havariler, İsa’nın doğumu ve vaftizi, Son Akşam Yemeği, çarmıha gerilişi
  ve göğe yükselişi ile yeniden doğuşu fresklerinin ve kırmızı sembolik bezemelerin görüldüğü kilise, merkezi kubbeli, 4
  sütunlu, çapraz tonozlu ve 2 apsislidir. Elmalı Kilisesi’ninbulunduğu kayanın arasında içinde horoz, skolastik haç, kuş ve
  göz tasvirlerini içeren sembolik figürlerin bulunduğu, 2 sütunlu, çapraz tonozlu St. Barbara Şapeli bulunmaktadır.
  Narteksinin az ışık alması nedeniyle Karanlık Kilise olarak isimlendirilen kiliseye döner bir merdivenden inilerek beşik
  tonozlu nartekse girilmekte ve buradan 3 apsisli, 4 sütunlu ve çapraz tonozlu ana bölüme geçilmektedir. incil’den enstantane
  tasvirlerini içeren freskleri iyi korunmuş durumdadır. Kapadokya Kilise. Düz tavanlı, iki bölümden oluşan beşik tonozlu, büyükduvarında isa Peygamber, imparator Konstantin ile Helena, bir ordotoks haçı görülen kilise burada Aziz Georgi ile Aziz
  Theodor’un bir yılanı öldürüşünü tasvir eden freskleri nedeniyle Yılanlı Kilise olarak adlandırılmıştır. içindeki isa’nın
  göğe yükselişi fresk tasvirinin altındaki ayak izlerinden dolayı Çarıklı Kilise olarak adlandırılan kilise çapraz tonozlu ve iki
  sütunludur. Diğer kilisedeki fresklerin dışında burada farklı olarak isa’nın çarmıha gidişi ve çarmıhtan alınışı ile ibrahim
  Peygamber’in misafirperverliğini gösteren freskler görülmektedir. Adını bugün bulunmayan bir tokadan alan
  Tokalı Kilise, bölgedeki en geniş kilise olup, ortada beşik tonozlu bir narteksi ile bir yan nefi vardır. Bu yan nefin önünde
  kemerlerle birbirine bağlı 4 sütun ile sütunların arkasında yüksekçe bir koridor ve en sonunda da 3 apsis görülmektedir.
  Buradaki freskler 10. yy’da Bizans döneminde yapılmıştır. Göreme Açık hava Müzesi’nin yüksekçe bir kaya kütlesinin
  cephesinde manastır kompleksi bulunmaktadır. Kız ve erkekler manastırı olarak oyulan kayanın içindeki odalar birbirlerine
  bağlı olup, kapı girişleri değirmen taşlarıyla kapatılmıştır. içinde 50 kişinin oturacağı yemekhane, kiler ve mutfak
  bölümleri, en ucunda rahiplerin oturduğu masanın başında isa’nın Son Akşam Yemeği freski görülmektedir. Erzak
  oyukları, üzüm ezmek için kullanılan bölümler ve tandır yeri halen görülebilmektedir. Göreme’de ki diğer kiliseler, Bizans
  Dönemi’nde yapılmış Elnazar ve Saklı Kiliseleridir.

  ZELVE

  Zelve adı Türkçe olup “kağnı arabasına koşulan öküzün tahta boyunduruğuna takılan sivri sopanın” adıdır. ZelveÖrenyeri’nin bulunduğu vadinin arkasında, bugün Paşabağları olarak isimlendirilen ve içinde özgün Peribacaları, kaya şekillerinin ve M.S. 5 yy’da Aziz Simeo’nun adına yapılmış bir şapel ile çilehane odası bulunmaktadır. Zelve Örenyeri, Paşabağları’nın önündeki Aktepe’nin kuzey yamacındadır, burası Kapadokya yöresindeki sivri uçlu ve geniş gövdeli peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Zelve, yakın zamana
  kadar iskan edilmiş olup, Bizans Dönemi’nde önemli bir yerleşim ve dini merkezlerdendi. Buradaki Direkli Kilise
  süslemeleri kabartma haçlar şeklinde olup, diğer kiliseler Üzümlü, Balıklı ve Geyikli Kiliselerdir. Kılıçlar Vadisi.

  AVANOS / VANASSA

  Nevşehir yerleşiminin 18 km. kuzey doğusunda Kızılırmak Nehri kıyısındadır. Kentin adı iskit / Khatti dilinde Vanassa olup,
  “Ece/Kraliçenin Hisarı” anlamındadır. Bu isim daha sonra Venessa’ya dönüşmüştür. Kentin ortasından geçen Kızılırmak/
  Halys, Anadolu’nun en uzun nehri olup, M.Ö. 6 yy’da Lidya ve Med Savaşları Kızılırmak Vadisi’nde yapılmıştır. Burada Roma
  Dönemi’ne ait olduğu sanılan 2,20 m. uzunluğunda 70 cm. yüksekliğinde beyaz mermerden yapılmış, köşelerinde
  akroterler ve yanlarında beşer aslan kafası bulunan semerdamlı lahittir. Lahitin etrafı girlandlarla süslü olup, bu girlandların
  ortasında medusa başı kabartması yer almaktadır. Avanos Kenti, seramik işçiliği ile ünlüdür. Yöre Khatti ve Hititler’den
  beri seramik işçiliği geleneğiyle ünlüdür. Kızılırmak Nehri’nin havzasındaki kırmızı topraktan yapılan çanak- çömlekler
  Avanos’un ününü dünyaya taşımıştır. Çanak-çömlek yapılan seramik atölyeleri ve ürünleriyle Avanos bugün Türk turizmine
  önemli hizmetler vermektedir. Yöredeki Alaaddin Cami, Yer altı Cami ve Saruhan Kervansarayı diğer önemli eserlerdir.Seramik tabaklar.

  YERALTI ŞEHİRLERİ

  Yeraltı şehirleri Hıristiyanlık öncesi ve sonrası geçici sığınaklar olarak kullanılmıştır. Kendine yeterli, oldukça güvenli bu sığınaklarda temiz hava, vantilasyon bacaları sistemi ile elde edilirdi.Derinkuyu Yeraltı şehri. Dar geçitlerin birbirine bağladığı katları değirmen taşı gibi yuvarlak emniyet kapıları ayırırdı.Bugün Kaymaklı, Derinkuyu - Mazı - Acıgöl ve Özkonak yeraltı şehirleri görülmeye değer
  yerlerdir. Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir yerleşim biriminin 20 km güneyindedir. Bugünkü yerleşim biriminin altında
  bulunan ve yüzlerce tünelin birbirine bağlı olduğu şehir, dört katlıdır. içinde havalandırma bacaları ile kiler, depo, ahır gibi
  birbirine avlularla bağlı odacıklardan oluşmaktadır. Kaymaklı yeraltı şehrinin, 10 km güneyinde Derinkuyu Yeraltı Şehri
  bulunmaktadır. Derinliği, 25 m olan yer altı şehrinin içinde, birbirine geçişli avlularla bağlanmış, yemekhane, kilise,
  şaraphane, yatak odaları, kiler ve ahır odaları bulunmaktadır. ikinci katta bulunan, misyoner okulunun tavanı beşik tonozlarlaörtülü olup, etrafındaki odacıklar çalışma odalarıdır. Aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılan havalandırma bacasından girilen yeraltı şehrinin dik merdivenlerinden inilerek, 4. katta haç planlı bir kiliseye ulaşılmaktadır. Her iki yer altı şehrinin birbirine tünelle bağlı olduğu bilinmektedir.

  AŞIKLI HÖYÜK

  Aksaray ili, Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı Höyük MÖ 8300-7500 yıllarına tarihlenmekte olup burada yapılan kazılardaki buluntular Aşıklı Höyük halkının avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım ve hayvancılığa geçiş evresini tüm ayrıntılarıyla yansıtmaktadır.Prehistorik bu Yerleşimyeri aynı zamanda Kapadokya Bölgesi’nin en eski iskan yeri olarak da bilinmektedir..

  Nevşehir uçak bileti alarak bu güzel şehir ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi www.ucakbileti.com.tr'de.. 

  Yorum Gönder