Dil Seçiniz

Sart Şehir Rehberi

Lidya'nın başkenti Sart ve Antik kentin kalıntıları görülmeye değer yerler arasındadır. Detaylar şehir rehberi sayfasında!

Sart Hava Durumu

  Sart Şehir Rehberi

  Antik kentin kalıntıları, Salihli yerleşim yerinin yanıbaşında bulunmaktadır. Kentte var olan küçük bir akropol kalenin M.Ö. 1200’lerde Truva Savaşı’ndan dönenlerle genişletildiği sanılmaktadır. Kentin adı orjinalinde “Swarda”olup, “Kutlu Nehirli Yer” anlamındadır. Antik Lidya’da yer alan kentin adı sonraları Sardes’e dönüşmüştür. Nitekim, Paktalos / Sart Çayı’nın altın kırıntıları taşıdığı antik çağlarda da bilinmekteydi. M.Ö. 6. yy’da, Etrüsklerin bir boyu olan Lidyalılar, Gyges önderliğinde devletlerini kurmuşlar ve ilk paralarını basarak, kenti başkent yapmışlardır. Daha sonraki dönemlerde Lidya Devleti, doğuya doğru genişlemiş ve Kroisos döneminde tüm batı Anadolu’ya hakim olmuşlardır. M.Ö.546’da Perslere yenilen Lidyalıların ünlü hazinesi İran’a kaçırılmıştır. Pers döneminde Susa’dan Sardes’e kadar uzanan Kral Yolu nedeniyle kent, ticaret, bilim ve kültür merkezi durumuna gelmiştir. Burada inşa edilen felsefe okulunda yetişen ve başta Solon olmak üzere filozoflar, aldıkları bilgi ve kültür birikimlerini diğer Anadolu kentleri, Ege Adaları, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Mısır’a taşımışlardır. Daha sonra Makedonların, Seleukosların, Bergama ve Romalıların egemenliğine giren Sart, Bizans döneminde piskoposluk merkezi yapılmıştır. MS 615’te Sasaniler tarafından yıkılan kent, 12. yy’da Saruhanoğlu Türkmen Beyi’nin eline geçmiştir. Bugün kentte, Akropol Tepe üzerinde ilk yerleşim döneminin  seramik vazoları çıkartılmış olup, akropol surları, kule ve geçit yolları yıkıntıları görülmektedir. Akropolün, aşağısında tuğla
  kemerli bir gymnasion ve onun yanında Roma Hamamı bulunmaktadır. Roma Hamamı’nın batı tarafına MS 3. yy’da bir sinagog ilave edilmiştir. Ayrıca, yörede çok sayıda Lidya dönemi mezar odaları ile bir yönetim binası kalıntısı görülmektedir. Tiyatro ve stadion kalıntıları, akropolün güney yamaçlarında bulunmaktadır. Sart Çayı’nın kenarındaki Paktalos Kayalığı üzerinde

  Lidya, Roma ve Bizans dönemine ait evler ve mezar anıtları bulunmaktadır. Kayalığın batı tarafında, Ana Tanrıça Kybele’nin 24x68 m. ölçülerinde içinde bir altar bulunan ve daha sonra Artemis’e uyarlanan tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Roma döneminde sütunlar ilave edilerek, ikiye ayrılan cellası üzerinde baş tanrı Zeus’a ait ayrı bir bölüm yapılmıştır. Bizans döneminde ise tapınağın doğu tarafına bir kilise inşa edilmiştir. Yöredeki Marmara Gölü’nün güneyinde, Bin Tepeler diye adlandırılan, 90 kadar büyük tümülüsün bulunduğu Kral Nekropolü’ndeki en büyük tümülüs, 70 m. yüksekliğinde, 335 m. çapındaki Lidya Kralı Alyattes’e ait olanıdır.

   

  sardes kutuphanesi

  Sart'a nasıl gidilir? : Manisa uçak bileti alınarak, 70km uzaklıktaki Sart'a 45 dakika içinde ulaşılabilir. 

  Detaylı bilgi için www.ucakbileti.com.tr

   

  Yorum Gönder