Dil Seçiniz

Konya Ucuz Uçak Bileti

Konya uçak bileti ile aradaki mesafeleri kısaltın. Konya uçak bileti en uygun fiyatlarla ucakbileti.com.tr 'de.

Bazı İllerimizde Hava Durumu

  Konya Gezi Rehberi

  Orta Anadolu platosunda yer almaktadır. Kentin adı iskit/Galat dilinde Kawawana olup, “Davar Yetiştirilen Ülke” anlamındadır ve yörede koyun, inek, kuzu hayvanlarının yetiştirildiği, verimli topraklar anlaşılmaktadır. AntikLykaonia-Galatia sınırında yer alan kentin adı sonraları ikonia’ya dönüşmüştür. M.Ö. 3000’li yıllarda, Balkanlardan ve Kafkasya üzerinden güneye inen kavimler içinde bulunan Hatti ve Galat kavimleri Orta Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Konya’nın 40 km batısında yer alan Eflatun Pınar kaya kabartmaları ile kent merkezindeki Alaaddin Tepesi’nde bulunan prehistorik kalıntılardan yörenin eski yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Alaaddin Tepesi özünde, prehistorik bir höyük olup, çeşitli dönemlerde üzerine toprak ve taş yığılarak yükseltilmiştir.
  Yöre, M.Ö. 1400’lü yıllarda Hitit imparatorluğuna dahil olmuş, daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar,
  Seleukoslar, Bergama Krallığı, Roma ve Roma’nın parçalanmasıyla Bizans hakimiyetine girmiştir. 1069 yılında bir süre Türkler yöreye gelmişse de esas Türk hakimiyeti, 1071’de gerçekleşmiştir. 1097 yılında Anadolu Selçuklu Devleti kurularak, Konya, Başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde en parlak zamanının yaşayan Konya, daha sonra Karamanoğlu Türkmenler’ine ve 1512 yılında ise Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Konya’nın en önemli şahsiyeti dünyaca ünlü “Mevlana Celaleddin-i Rumi”dir. Medrese’de eğitim veren
  Mevlana “Mevlevilik Tasavvuf Felsefesini” kurmuştur.Mevlana Müzesi. Buna göre Allah’a farz olan ibadetin dışında, dönerek sema yapma zikrinin de gerekliliği vurgulanmıştır. Her yıl Mevlevilik inancına göre, Konya’da Şeb-i Aruz törenleri düzenlenmektedir. Mevlana felsefesinin özü “Ne olursan ol, yine gel” şeklinde açıklanabilir. insan sevgisi ve kardeşliği ön planda tutan Mevlevilik düşüncesine göre, “insan ya olduğu gibi görünmeli, ya göründüğü gibi olmalıdır“. Mevlana Müzesi, özünde Mevlana ve Ailesi’nin sandukalarının bulunduğu bir türbe ve dergahdır. Dergahın kubbesinin üzeri renkli yeşil çinilerle bezenmiştir. Burada, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait eserler sergilenmektedir. Bir kompleks halinde olan müzede mescid, semahane, dervişlerin odaları, halı ve kumaş bölümü, etnografya eserleri, kitabeler ve Mevlevilerin mezar taşlarıbulunmaktadır. Müzenin, hemen bitişiğinde Sultan ikinci Selim tarafından yaptırılan, Osmanlı mimari tarzında Selimiye Cami bulunmaktadır. Kentte diğer müzeler, Sırçalı Medrese’deki
  Mezar Anıtları Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi ve Koyunoğlu Müzesi’dir. Alaaddin Tepesine 1221 yılında Sultan Alaaddin Keykubat tarafından mimberi çinilerle süslü Alaaddin Cami yapılmıştır. Karatay Medresesi Alaaddin Tepesinin güneyinde yer almakta olup, 1251 yılında Vezir Karatay tarafından inşa edilmiştir. Çeşitli bölümlerden oluşan medresenin kubbesinin iç tarafı, mavi ve siyah renkli çinilerle işlenmiştir. Ana kapısı Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Kentteki diğer camiler, Sahip Ata Cami ve Külliyesi, ince Minare Cami, İplikçi Cami, Aziziye Cami ile Kapı Cami’dir.Sahib-i Ata Camii. Yöredeki Karadağ’da Bizans döneminden kalan kiliseyıkıntılarının bulunduğu Binbir Kilise, Beyşehir Gölü kenarındaki Kubadabat Sarayı, Beyşehir Kalesi ve
  Anadolu’daki en eski ahşap cami olan Eşrefoğlu Cami, Karaman’daki Karaman Kalesi, Karamanoğlu İbrahim Bey Külliyesi, Horozlu Han, Zazadin Han ile Akşehir’de 1248’de ölmüş, dünyaca ünlü hiciv ustası Nasrettin Hoca’nın türbesi yer almaktadır.

  Neleri ünlüdür : Konya, bugün Mevlana şekeri, fırın kebabı, etli ekmek, tahta el sanatları ve Ladik halılarıyla ünlüdür.

  Konya uçak bileti almak ve mesafeleri www.ucakbileti.com.tr ile kısaltmak bir tık ötenizde.. 

  Yorum Gönder