Dil Seçiniz

Pamukkale Ucuz Uçak Bileti

Pamukkale'nin benzersiz doğa harikası tabiyatı bir uçak bileti uzaklıkta sizi bekliyor. Pamukkale uçak bileti en uygun fiyatlarla ucakbileti.com.tr 'de.

Pamukkale Hava Durumu

  Pamukkale Gezi Rehberi

  Pamukkale, Denizli il merkezinin 14 km kuzeyinde, 160m yüksekte, Menderes Ovası’na hakim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kentin adı Etrüsk/Pelasg dilinde “Swaura” olup, “Kutsal Kent” anlamındadır. Nitekim, daha sonra kent Makedonlar ve Bizanslılar tarafından yine “kutsal kent” anlamında Helenleştirilerek, Hieropolis olarak isimlendirilmiştir. Beyce Sultan ve diğer höyüklerde yapılan prehistorik kazılar sonucunda bulunan eserlerden anlaşıldığı gibi, M.Ö. 3000’li yıllarda, Etrüsklerin Luwi ve Plasg boyları
  yöreye gelerek, sıcak su kaynağında Ana Tanrıça Kybele adına kutsal bir alan inşa etmişlerdir. Bu kutsal alan diğer Anadolu’daki boylar tarafından da kabul görmüş ve ziyaret edilmiştir. Ataerkil düzene geçişle tapınağın bulunduğu alanda, Tanrı Apollon adına bir kült merkezi yapılmıştır. Kutsal alan olma özelliğini Roma Dönemi’nde de sürdüren yöreden, Hristiyan Azizleri de etkilenmiş ve buradaki Leadicea ile Kolossai kentlerini de kutsamışlar ve incil’de yazılı olduğu gibi hristiyanlığa davet için bunlara mektup yazmışlardır. MS 87’de ünlü Hristiyan Azizi Philliphus’un adına, hristiyanlığa verdiği hizmetler anısına bir Martyrium yapılmıştır. Bizans Dönemi’nde de yöre kutsallığını korumuş, MS 11. yy’da yöreye gelen Germiyanoğulları Türkmenleri bu kutsal kentlere
  dokunmamışlardır. M.Ö. 2000’lerden itibaren her dönemde kutsal bir termal bölge olarak imparatorlar ve yöneticiler tarafından ziyaret edilen yöre, birkaç kez depremlerle yıkılmış ve terk edilmiştir. Bugün Pamukkale olarak isimlendirilen traverten oluşumlar, dünyanın sekizinci harikası sayılmaktadır.Travertenlerin 15 bin yılda oluştuğu sanılmaktadır. Menderes Ovası’ndan 160 m yüksekteki yer altı kaynaklarından çıkan 34 derece sıcaklıkta ve içinde kalsiyumbikarbonat bulunan su, yamaçlardan aşağı doğru akarken, karbonmonoksit gazı uçmakta ve bu nedenle çözülen kalsiyumbikarbonat çökerek, beyaz renkli travertenleri oluşturmaktadır. Bu nedenle yöreye Pamukkale adı verilmiştir.

  Kuzeyde 5 km uzaklıktaki Karahayıt’ta içinde demir, magnezyum ve kükürt bulunan 68 derecedeki yer altı suyu aynı şekilde, yamaçlardan aşağı akarken, karbonmonoksit gazı uçmakta ve demir bileşimleri çökerek, kırmızı travertenler oluşturmaktadır. Buraya da Kırmızısu adı verilmektedir. Bugün yöre konaklama tesisleri, termal banyoları, doğa ve tarihi güzellikleriyle önemli turizm merkezlerindendir. Antik Hierapolis kalıntıları, travertenlerin üzerindeki platoda güneykuzey doğrultusunda uzanan, 6 m genişliğinde, 1200 muzunluğundaki bir sütunlu caddenin etrafında bulunmaktadır. Sütunlu Cadde, MS 84’de imparator Domitian anısına yapılmış
  üç kemerli bir kapı ile başlamaktadır. Kapının kuzeyinde Roma Dönemi’nde inşa edilmiş, üç bölümden oluşan hamam kompleksi kalıntısı görülmektedir. Pamukkale Travertenler Günbatımı. Bizans Dönemi’nde bu yapı kilise olarak kullanılmıştır. Yapının kuzeyinde antik kentin içinde 1200 civarında çeşitli anadolu tipi mezarların bulunduğu, kuzey nekropolü yer almaktadır. Burada çeşitli mezarların bulunmasından, kentteher kültürde insanın yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Kilikya ve Roma özelliği gösteren, dörtgen planlı ev tipi mezarlar, bir veya birkaç katlı olup, çeşitli odalardan oluşmaktadır. Tek kapılı, yuvarlak bir duvar üzerine yığma toprak şeklindeki tümülüs mezarları ise Lidya Kültürü özellikleri göstermektedir. Yüksek bir kaide üzerine konulmuş olan sarkopaglar ise Likya Sarkopagları tipindedir. Mezar ve sarkopagların üzerinde gömülü kişi hakkında bilgileri içeren yazılar bulunmaktadır.
  Domitian Kapısı’nın güneyinde ise sütunlu caddenin şehir suru ile birleştiği noktada, moloz taşlardan yapılmış Bizans kapısı
  vardır. Kapının güneyinde MS 5. yy’da yapılan, Bizans bazilika kalıntısı ile onun güneyinde bugün müze olarak kullanılan, 5
  bölümlü Roma Hamamı kompleksi yer almaktadır. Yörede yapılan kazılarda ortaya çıkartılan buluntular ile Beyce Sultan’daki prehistorik eserler müzede sergilenmektedir.

  Kompleksin bitişiğinde, termal suyun toplandığı ve içinde antik sütun ve taş kalıntılarının halen görülebildiği antik termal
  havuzu bulunmaktadır. Havuzun hemen arkasında ana termal su kaynağının üzerindeki kayalık zemine inşa edilmiş, özünde Ana
  Tanrıça Kybele’nin kutsal alanı olan, zamanla Frig Tanrısı Men ve onun ardılı Apollon’un anısına dönüştürülen Apollon
  Tapınağı ve Kutsal Mağarası yer almaktadır. Bir pronaos ile bir cellaya sahip, 20 m genişliğinde, 15 m uzunluğunda, birpodyum üzerine inşa edilmiş tapınağın ön cephesinde altı korint başlıklı sütun yer almaktadır. Tapınağın podyumunun güney
  tarafında yer alan ve kayalar arasında doğal bir koridor şeklindeki kapıdan, pulutonium olarak adlandırılan kutsal yeraltı suyu mağarasına girilmektedir. Antik dönemde Yeraltı Tanrısı Pluoton’un dünyasına inen kapı olarak ün yapan mağara, Apollon Tapınağı Rahipleri’nce insanlara korku vermek ve onlara hükmetmek amacıyla kullanılmıştır. Mağarada bulunan karbonmonoksit gazından habersiz olan insanlar Apollon rahiplerinin öldürücü güçleri olduğuna inanmışlardır. Burada rahipler, karşısındaki kişiyi ikna etmek istediğinde ellerine küçük bir kuş almakta ve Apollon’dan bu kuşu öldürmesini isteyerek, gaz dolu mağaraya
  fırlatmaktaydılar. Bu durumda zehirlenen kuşun ölmesi üzerine, insanlar Tanrı Apollon’un, rahiplerin her istediğini yerine
  getirdiğine inanmaktadırlar. Tapınağın kuzey batı ucundaki tek kurnalı Roma çeşmesinin yüzeyi ornamentlerle süslü, mermerlerle kaplıdır.Apollon Tapınağı’nın doğu tarafındaki büyük alan, kentin agorasıdır. Agoranın doğusunda ise dağ yamacına yaslanmış şekilde, Roma döneminde inşa edildiği anlaşılan 50 cavealı, 2 bölümlü tiyatro yer alır. 15 bin kapasiteli tiyatronun, sahne binası iki katlı olup, cephesi tamamen mermer rölyeflerle kaplanmıştır..Mermer rölyeflerinde şarap ve eğlence Tanrısı Dionyzos’un mitolojik yaşamından enstanteneler sembolize edilmiştir. Orchestra ile cavealar arasında 2 m yüksekte koruma duvarının yapılmış olması,
  tiyatronun Geç Roma Dönemi’nde arena olarak da kullanıldığını göstermektedir. Koruma duvarının kuzey tarafındaki rölyefte, kente adını veren Hiera nyphelerle/superileriyle beraber tasvir edilmiştir

  Pamukkale Uçak bileti uygun fiyatlarla www.ucakbileti.com.tr 'de

  Yorum Gönder